Sopimusehdot

Päivitetty 17.9.2023
1. Yleiset ehdot
Näitä sopimusehtoja sovelletaan Ottimista Oy:n ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. Ottimista Oy:n välittämien palveluiden ja tuotteiden osalta sovelletaan myös kyseisen palveluntarjoajan määrittelemiä sopimusehtoja. Ottimista Oy:llä on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ovat luettavissa Ottimista Oy:n kotisivuilta.
Ottimista Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Ottimista Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Ottimista Oy on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.
2. Asiakas ja tietosuoja
Ottimista Oy toivottaa tervetulleeksi kaikki yksityis- ja yritysasiakkaat. Kauppasuhteessa noudatetaan soveltuvaa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä kuluttajakaupan, markkinoinnin ja mainonnan osalta. Yritysasiakkaiden ja Ottimista Oy:n välisessä kauppasopimuksessa noudatetaan ensisijaisesti näitä sopimusehtoja ja muilta osin Suomen kauppalakia.
Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron sekä mahdollisesti sähköpostiosoitteen. Yritysasiakkailta vaadittavat tiedot ovat yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero tai –numerot ja tarvittaessa laskutusosoite.
Ottimista Oy haluaa luoda turvallisen alustan asiakkaille. Havaitessamme sopimusehtojemme vastaista toimintaa tulemme tekemään siitä ilmoituksen valvovalle viranomaiselle sekä varaamme oikeudet perua kaupat, mikäli asiakas ei ole toiminut yleisesti hyväksyttyjen toimintatapojen mukaisest. Asiakkaiden tiedot on tallennettu Ottimista Oy:n asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen. Ottimista Oy:llä ja sen aputoiminimillä on lisäksi oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia) varten soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.
Tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste on nähtävissä osoitteessa Ottimista Oy Hirveläntie 2 31400 Somero. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä Ottimista Oy gsm 0405020331 tai s-posti:info@ottimista.fi
Ottimista.fi-sivustolla käytetään evästeitä (eng. Cookies), joiden avulla sivustoa voidaan kehittää edelleen aiempaa käyttäjäystävällisemmäksi. Ottimista.fi-sivustolla evästeiden tehtävä on helpottaa, parantaa ja nopeuttaa asiointikokemusta. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka Ottimista.fi verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa Ottimista.fi-sivuston sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet valmiilla oletusasetuksilla, mutta käyttäjä voi myös estää evästeiden käytön selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista löytyy selaimen valmistajan ohjeista.
3. Hinnasto
Hinnat sisältävät arvonlisäveron, mutta eivät toimituskustannuksia ellei toisin ole mainittu. Jos hinnastossa on selviä hintavirheitä, tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo.
Toimitusaika-arviot on laadittu maahantuojien ja valmistajien antamien tietojen perusteella. Ottimista Oy tai sen käyttämät toimittajat eivät ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä.

4. Toimittaminen
Lisätietoa toimitusmuodoista ja niiden palvelusisällöstä voit lukea verkkosivuiltamme. Ottimista.fi:n ostoskori huomioi kuljetuskustannukset automaattisesti.
Valmiin tilauksen käsittely pyritään tekemään 48 tunnin sisällä sen vastaanottamisesta. Valmiilla tilauksella tarkoitetaan tilausta, jonka kaikki tuotteet ovat varastossamme ja varattuina tilaukseen, sekä tilauksen maksutapa on hyväksytty.

5. Maksaminen
Ajankohtaiset tiedot maksutavoista löytyvät Ottimista.fi:n sivuilta.
Yritysasiakkailla on mahdollisuus hakea laskutusasiakkuutta. Lisätietoa saat joko sähköpostilla osoitteesta info@ottimista.fi

6. Palauttaminen
Ottimista.fi tarjoaa asiakkailleen kuluttajansuojalain mukaisen 14 päivän palautusoikeuden. Palauttaessasi sinun tulee olla ennakkoon yhteydessä sähköpostilla info@ottimista.fi
Ostaja vastaa lain mukaisesti arvon alentumisesta, jos hän on ottanut tuotteen käyttöön.
Palvelutuotteilla tai digitaalisella sisällöllä ei ole kuluttajansuojalain mukaisesti peruutusoikeutta, jos palvelu on kokonaan suoritettu, tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu sinun annettua suostumuksesi toimittamisen aloittamiseen ja jos peruutusoikeuden puuttumisesta on kerrottu ennakkoon.
Palautettavat tuotteet tulee pakata huolellisesti.
Ottimista Oy palauttaa asiakkaalle kaikki asiakkaalta saadut suoritukset koskien palautettuja tuotteita, myös mahdolliset toimituskustannukset, viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua siitä kun yhtiö on saanut palautetut tuotteet takaisin tai kunnes asiakas on todisteellisella tavalla osoittanut lähettäneensä tuotteet takaisin. Ottimista Oy suorittaa palautuksen sillä maksutavalla, jolla asiakas on maksanut tilauksen, ellei asiakas ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, ettei asiakkaalle aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia. Verkkomaksulla maksettujen tilauksien osalta asiakkaan tulee ilmoittaa pankkitilinsä, että palautus voidaan suorittaa.

7. Takuu, tuki ja virhevastuu
Takuu määräytyy valmistajan määrittelemien takuuehtojen mukaisesti. Olet velvollinen tutustumaan tuotteen mukana toimitettuihin takuuehtoihin ennen tuotteen käyttöönottoa. Takuuehdot löytyvät käyttöohjeista, erillisestä takuulomakkeesta tai valmistajan osoittamasta verkko-osoitteesta. Takuu kattaa pääsääntöisesti ainoastaan tuotteessa olevat valmistus- ja materiaalivirheet. Takuuaika on määritelty tuotetiedoissa.
Takuukorjaus tehdään aina valmistajan tai maahantuojan takuuehtojen mukaisesti. Ohjaamme sinut ottamaan yhteyttä suoraan valmistajaan tai heidän huoltoyhtiöönsä, koska tämä nopeuttaa huoltoa ja on näin ollen sinun etusi mukaista.
Virheellinen tuote ensisijaisesti korjataan huoltamalla takuun alaiset virheet valtuutetussa huoltoyhtiössä. Jos korjaaminen ei ole mahdollista tai siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia, tuotteen kauppahinta palautetaan asiakkaalle.

8. Reklamaatio
Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen, kuitin tai muun todistuksen ostopaikasta ja –ajankohdasta palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tavaran virheestä.
Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen info@ottimista.fi
Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttajalla on lisäksi mahdollisuus käyttää myös Euroopan komission ylläpitämää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia (http://ec.europa.eu/odr). Riita-asiat Ottimista Oy vastaan käsitellään joko Ottimista Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Ottimista Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa.
Asiamieskuluja ei korvata, koska kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

9. Yritysasiakkaiden lisäehdot
Ottimista Oy ei vastaa tuotteen ja/tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksestä. Ottimista Oy:n korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

Digitaaliselle medialle tallennettu data ja ohjelmistot ovat loppukäyttäjän vastuulla. Asiakas on vastuussa varmuuskopioiden ylläpitämisestä.
Ottimista Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. Ottimista Oy ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.
Jättäessään tilauksen ja/tai tarjouspyynnön asiakas hyväksyy kiistattomasti Ottimista Oy sopimusehdot. Mahdollisia asiakkaan käyttämiä hankintasopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa ristiriidassa Ottimista Oy:n sopimusehtojen kanssa.

Ottimista Oy
Hirveläntie 2
31400 Somero
Y-tunnus 0948663-3